top of page

Hva er gestaltterapi? 

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi med fokus på hele mennesket. Ordet gestalt er tysk og kan oversettes med "et meningsfylt hele". Ved å øke bevisstheten på kropp, tanker og følelser kan vi bli bedre kjent med oss selv, våre verdier og hva vi ønsker i livet. Vi har tro på mennesket og dets evne til å ta ansvar for egne handlinger og eget liv. Med det følger større frihet og flere muligheter. 

Her og Nå

er fokus i all gestaltterapi. Vi har alle en historie, og noen ganger trenger vi hjelp til å bli ferdig med opplevelser som vi har med oss. Gjennom samtaler og eksperimenter støtter jeg deg i utforskingen av hvordan uferdige situasjoner plager deg i dag. På den måten kan bearbeiding skje og du finne tryggheten i deg - her og nå. 

Relasjoner

Relasjoner kan være utfordrende. Ofte kan en bevisstgjøring av egen rolle og handlinger være til hjelp i møte med andre mennesker. En gestaltterapeut er ikke en passiv observatør, men en aktiv deltaker i den terapeutiske situasjonen. Vi blir til i møte med hverandre. Vi påvirker hverandre. Jeg tror du har svaret på dine utfordringer - og sammen utforsker vi mulighetene gjennom tilstedeværelse og oppmerksomhet på det som er. 

bottom of page